Velco

Akzo Nobel Salt

För Akzo Nobel Salt sköter Velco drift och förebyggande underhåll.

John Scott´s – Avenyn

Här har Velco levererat och installerat luftbehandlingssystem.
Velco har även utfört installationer för John Scott Avenyn 2011,  John Scott´s Stable på Kyrkogatan (2013) och utför under 2014 installationer för John Scott´s på Linnégatan. Velco sköter drift och förebyggande underhåll i fastigheterna.

 

Avalon Hotell

Velco levererade och installerade luftbehandlingssystem och kylanläggningar samt stod för teknisk samordning vid byggnationen av Avalon Hotell, Kungsportsplatsen. Velco sköter drift och förebyggande underhåll i fastigheten sen 2007.

SVK, Studio Västsvensk Konservering

I Gamlestadens Fabriker ligger SVK, Studio Västsvensk Konservering. Här hanteras känsliga och ömtåliga konstföremål, vilket ställer krav på inomhusklimatet. Fukt och temperatur skall hållas konstanta under året, oavsett väder och vind.

Velco utförde ombyggnation av styr och funktioner i ventilationsaggregat som medförde säkrare drift och kraftigt minskad energikostnad.