Velco

OVK

I Plan- och bygglagen ställs krav på att byggnader där personer vistas, skall genomgå en besiktning av sitt ventilationssystem. Detta för att säkerställa att ett tillfredsställande inomhusklimat med avseende på luftkvalitet upprätthålls. Den Obligatoriska VentilationsKontrollen, förkortas till “OVK”, och skall utföras av en behörig besiktningsman. I besiktningen kontrolleras så att ventilationen fungerar som den är avsedd att göra, att luftflöden är korrekta, samt att anläggnignen är möjlig att sköta på ett tillfredsställande vis. Velco har från och med 2016 två behöriga besiktningsmän, som har behörighet att besiktiga alla typer av ventilationssystem i alla typer av byggnader.

För mer information, kontakta någon av Velcos besiktningsmän Mats Berntsson 0705-846205 eller Patrik Lagerstedt 0705-846274.

Energiexpert

Lagen om energideklaration av byggnader SFS 2006:985, föreskriver att den som bygger och/eller äger en byggnad skall tillse att en energideklaration finns upprättad för densamma. Deklarationen skall upprättas av en certifierad Energiexpert. Deklarationen ger information om byggnadens energianvändning samt ger förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Från och med 2015 har Velco behörighet att hjälpa sina kunder med att upprätta energideklarationer för sina fastigheter, oavsett byggnadens komplexitet.

Efter energideklarationen utförts, har Velco också möjligheten att hjälpa sina kunder med de eventuella energibesparande åtgärder som bedöms som relavanta och lönsamma.

För mer information, kontakta Velcos certifierade energiexpert Olof Olsson 0705-846273

Pumpbyte i GreenBuilding-fastighet

 

Platzers fastighet Gullbergsvass 1:1 har under 2014 genomgått en process för att certifieras enligt EU:s miljömärkning “GreenBuilding”. Som en del av denna process har Velco levererat och installerat termostater och pumpar i fastighetens radiatorsystem.

Samtliga radiatorer i fastigheten har funktionsprovats samt försetts med nya termostater.

Velco har också dimensionerat, levererat och monterat ny huvudpump samt nya pumpar i radiatorkretsarna.

Mätningar före och efter byte indikerar besparing på ca 80% drivenergi till pumparna. Detta ligger i linje med LCC-kalkyler som upprättades före bytet.

För mer information kring EU:s miljömärkning “GreenBuilding”, se http://www.sgbc.se

 

Julgåva till Barncancerfonden

Barncancerfondens Julknapp 2014

 

Vi tackar våra kunder och leverantörer för 2014.
I år har vi skänkt en slant till Barncancerfonden.

Grebbestads folkhögskola

Ombyggnader för energieffektiv drift. Slutfört under 2014.

BRF Antenngatan

antenngatan-ny

Pågående projekt. Modernisering och utbyte av fläktar, pumpar och styr.

Välkommen Magnus

Vi har anställt Magnus Toll som projektledare. Magnus har erfarenhet från kyl- och styrbranscherna.

Ergofast i Kungälv

Levererat och monterat värmepumpsinstallationer samt styr. Färdigställt under 2014.

Odinsplatsen 2

Pågående projekt. Hyresgästanpassningar ventilation.