Velco

På Velco jobbar vi kundnära och ofta i nära dialog med våra uppdragsgivare. Våra kunniga och erfarna tekniker utbildas kontinuerligt för att hålla en hög och ständigt aktuell kompetensnivå. Se ett urval av våra referenser.

Entreprenad

Anlita oss för totalentreprenad eller som specialist. Vi har gedigen erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer, fastighetsautomation, värme och komfortkyla i lokaler för kontor, industri, restauranger och andra affärsverksamheter.

 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Installation av komfortkyla
 • Fastighetsautomation
 • Värmeinstallationer

Kontaktperson

Underhåll

Vi utför service och förebyggande underhåll i fastigheter. Våra servicetekniker har lång erfarenhet inom VVS, ventilation och komfortkyla och är certifierade för arbeten med kylanläggningar. Teckna gärna ett serviceavtal med oss, så får du en optimerad och driftsäker anläggning – till en lägre energikostnad.

 • Serviceavtal
 • Akut felavhjälpning
 • Myndighetskontroller kylanläggningar
 • Tillsyn trycksatt anordning enligt AFS 2017:3
 • Mät- och injusteringsuppdrag
 • OVK-besiktning samt åtgärder

Kontaktperson

Energitjänster

Är du osäker på om energiförbrukningen i din fastighet verkligen är vad den borde? Fel inställningar i fastighetens tekniska system orsakar ofta omotiverat höga energiräkningar. Genom att få de olika systemen att samspela, kan energiförbrukningen minskas avsevärt. Det finns också produkter som rätt installerade, dimensionerade och driftsatta ger din fastighet en optimerad energiförbrukning.

 • Energiinventering med åtgärdsförslag
 • Projektledning och utförande av åtgärder
 • Driftoptimering
 • Injusteringar

Kontaktperson