Velco

Velco är ett service- och entreprenadföretag inom VVS, fastighetsautomation och komfortkyla. Vi utför anläggningsservice, underhåll och installationer som optimerar energiförbrukningen och höjer komforten i din fastighet.

Som oberoende leverantör kan vi alltid ta fram den bästa lösningen i varje enskilt uppdrag, oavsett märke och produkt.

Entreprenad.

Inget uppdrag är för stort eller för litet för Velco. Välkommen att anlita oss för total- eller utförandeentreprenad i kommersiella fastigheter och verksamheter.
Fläktrum, Akzo Nobel Salt
Exteriör, Akzo Nobel Salt
Luftbehandlingssystem, John Scott´s Avenyn
Exteriör, fastigheten Pagoden
Värmesystem, fastigheten Pagoden
Luftbehandlingssystem som betjänar del av fastigheten Pagoden
Exteriör, hotell Avalon

Underhåll.

För att ge din fastighet bättre komfort och driftssäkerhet genomför Velco service och förebyggande underhåll. Vår personal har hög kompetens inom VVS, ventilation, fastighetsautomation samt komfortkyla och är certifierade för arbeten med kylanläggningar. Se våra referenser.
  • Bättre komfort och driftsäker anläggning till lägre energikostnad

  • Fleråriga servicesamarbeten och kundnära relationer

  • Bred och hög kompetens genom fortlöpande utbildning

Energitjänster

I nära samarbete med våra leverantörer och dig som kund skapar vi ett inomhusklimat med hög kvalitet och lägre energiförbrukning. Genom att inventera tekniska installationer i din fastighet kan vi ta fram förslag på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Vi bygger för decennier framåt och har stor kunskap om nuvarande och kommande regelverk, förordningar och klimatmål.

Energiinventering

Projektledning

Driftoptimering